Ontslag

Ontslag

Transitievergoeding (TV): Werknemers hebben vanaf 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van indiensttreding. Daarbij verandert de berekening van de TV ook.De berekening is, ongeacht de lengte van het dienstverband, 1/3 maandsalaris per...
Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen?

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen?

Belangrijke wijziging bij medewerkers met een oproepovereenkomst of min-max-overeenkomst (Oproepcontract/nulurencontract/oproepcontract met voorovereenkomst/min-max contract) Degenen met een nul-uren- of min-max-contracten moeten (na 12 maanden dienstverband)...