Personeelsadministratie en MoHR

Door veranderende wetgeving is het opbouwen van een goed personeelsdossier van belang. Ook wanneer daar geen aanleiding voor is. Mo-HR helpt en zorgt voor een personeelsadministratie dat voldoet aan de wet en aan de eisen en verwachtingen van jouw organisatie.

Voor een solide personeelsadministratie maken wij gebruik van een geavanceerde software dat makkelijk in gebruik is. Zo kan niet alleen jij inzage hebben, maar kunnen ook jouw werknemers online loonstroken en jaaropgaven bekijken, downloaden of online verlof aanvragen. Jij bepaalt welke informatie jij beschikbaar wilt hebben voor jouw werknemers.

Het systeem biedt daarnaast nog mogelijkheden tot het bijhouden van tijd- en urenregistratie, waarna een koppeling naar uw financiële pakket eenvoudig rapportages mogelijk maakt.

Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de benodigde documenten voor deze solide personeelsadministratie worden opgemaakt, zoals arbeidsovereenkomsten of verlengbrieven.

Zelf zal je zorg moeten dragen voor de verslaglegging van onderlinge gesprekken. Wil je echter ondersteuning bij deze verslaglegging of een training hoe jij het beste deze gesprekken aan kan gaan, dan helpen we je ook graag.