Onze werkwijze

Jij houdt, net als wij, van korte lijnen en een informele sfeer. Maar je uitgangspunten, wensen en verwachtingen blijven wel leidend in jouw onderneming. Werknemers vinden dat ook prettig. Onder jouw duidelijke visie en werkwijze hoort een degelijk HR-management. Om je medewerkers tevreden te houden, om je rendement te optimaliseren. Maar vooral om ervoor te zorgen dat je volop bezig kunt zijn met ondernemen.

De salarisadministratie zien wij als uitgangspunt. Ook dat kunnen we van je overnemen. We laten ons ondersteunen door moderne techniek, waardoor we veel tijd hebben om ons te verdiepen in specifieke HR vraagstukken.
Door de geavanceerde digitale oplossing is alles online overal en altijd beschikbaar. Door het personeelsinformatiesysteem te koppelen met de salarisadministratie bouwen we aan degelijke personeelsdossiers. Door de veranderingen in wet- en regelgeving rond arbeids- en ontslagrecht is fatsoenlijke dossiervorming van groot belang. MO-HR is op de hoogte van alle recente ontwikkelingen en adviseert bij nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomsten. En bij de beëindiging daarvan.

Belangrijke momenten, zoals het aflopen van contracten, het voeren van evaluatiegesprekken en verzuimmeldingen zijn in het systeem vastgelegd en vragen actief op opvolging. Daarnaast mis je geen verjaardag of jubileum meer.

MO-HR is inzetbaar als HR afdeling op afstand of op projectbasis. Bij een abonnement spreken we een bedrag per werknemer per maand af en zijn vrijwel alle vragen en werkzaamheden inbegrepen. MO-HR is ook inzetbaar als tijdelijke ondersteuning bij HR projecten.

Interesse om samen te werken met MO-HR?

 
Salarisverwerking door MO-HR

Salarisadministratie en meer

De salarisadministratie moet geregeld zijn, maar vormt daarnaast de basis voor onze HR werkzaamheden. We maken gebruik van de laatste online mogelijkheden om het voor u en uw medewerkers makkelijk te maken. Het is de basis waarop het HR-gebouw rust.
Verzuimbegeleiding door MO-HR

Verzuimbegeleiding

Verzuim kost ondernemers veel geld en een goed verzuimbeleid en verzuimbegeleiding verdient zich terug en dat gaat het over meer dan alleen geld. Onze verzuimbegeleiding richt zich bij het vinden van een passende oplossing op de werknemer én werkgever.
Personeelsadministratie door MO-HR

Personeelsadministratie / Dossiervorming

Door veranderende wetgeving is het opbouwen van een goed personeelsdossier van belang, ook wanneer daar nog geen aanleiding voor is. MO-HR helpt en zorgt voor een dossier dat voldoet aan de wet en aan de eisen en verwachtingen van de organisatie.
HR op maat door MO-HR

HR maatwerk

De uitgangspunten van Human Resource Management mogen dan wel universeel zijn, de uitwerking is dat allerminst. Dat is altijd maatwerk. Wij kijken naar de ondernemer en passen – binnen de kaders die de wet stelt – naar de filosofie van de ondernemer.
begeleiding bij ontslag door MO-HR

Begeleiding bij ontslag

Ontslag is altijd een onaangename zaak, wat de aanleiding ook is. Daarom is het van belang dit zorgvuldig aan te pakken, menselijk en juridisch correct. MO-HR heeft de juridische kennis die van belang is in het begeleiden van alle partijen.
Tijdelijke samenwerking met MO-HR

Abonnement- of projectbasis

MO-HR is inzetbaar als HR afdeling op afstand of op projectbasis. Bij een abonnement spreken we een bedrag per werknemer per maand af en zijn vrijwel alle vragen en werkzaamheden inbegrepen. MO-HR is ook inzetbaar als tijdelijke ondersteuning bij HR projecten.