De AVG en de gevolgen

De AVG en de gevolgen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): De AVG is een Europese regeling en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft flinke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Onder de AVG moet expliciete toestemming zijn gegeven voor het...
Mutaties salarisadministratie 2020

Mutaties salarisadministratie 2020

Door het jaar heen is het belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft aan de salarisadministratie. Voorbeelden hiervan zijn: Er komt een stagiair bij u werken die u een stagevergoeding betaalt. U of uw medewerker krijgt een andere auto van de zaak. U neemt de auto van de...
Overige arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden

Fiets van de zaak Vanaf 1 januari wordt de fietsregeling gelijkgetrokken van de auto van de zaak regeling. Als werknemers van hun werkgever een fiets ter beschikking krijgen en deze blijft eigendom van de werkgever, dan hoeft daarover jaarlijks slechts 7%...
Ontslag

Ontslag

Transitievergoeding (TV): Werknemers hebben vanaf 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van indiensttreding. Daarbij verandert de berekening van de TV ook.De berekening is, ongeacht de lengte van het dienstverband, 1/3 maandsalaris per...
Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen?

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen?

Belangrijke wijziging bij medewerkers met een oproepovereenkomst of min-max-overeenkomst (Oproepcontract/nulurencontract/oproepcontract met voorovereenkomst/min-max contract) Degenen met een nul-uren- of min-max-contracten moeten (na 12 maanden dienstverband)...