Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen met een oproepovereenkomst?

Belangrijke wijziging bij medewerkers met een oproepovereenkomst, nul-urencontract of min-max-overeenkomst 

 

  1. Degenen met een nul-uren- of min-max-contracten moeten (na 12 maanden dienstverband) jaarlijks een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomgang. Het aantal uur is gelijk aan het gewerkte aantal uur over de afgelopen 12 maanden.
  2. Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen (schriftelijk of elektronisch). De werknemer heeft daarmee ook een opzegtermijn van vier dagen, als hij/zij de oproepovereenkomst wil beëindigen.
  3. Oproepkrachten hebben recht op loon als de oproep (mondeling) wordt afgezegd.
  4. Elke 12 maanden moet de werkgever een aanbod doen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren.
  5. De oproepkracht mag weigeren én gewoon op flexibele basis in dienst blijven. Deze keuze moet wel vastgelegd worden.

 

Let op 1:

Let op als u in 2019 een oproepovereenkomst verlengt en u heeft op 1 januari 2020 een oproepwerknemer langer dan 12 maanden in dienst? Dan zult u vóór 1 februari 2020 een aanbod van vaste uren moeten doen aan werknemer. Dit betekent dat dan voor de periode na 1 februari 2020 vaste uren kunnen gelden, als werknemer van het aanbod gebruik maakt.

Let op 2:

Neemt u de oproepkracht binnen zes maanden opnieuw in dienst, of een andere werkgever die als opvolgend werkgever geldt (bijvoorbeeld als u hem inhuurt via een uitzendbureau)? Dan blijft u verplicht om de werknemer een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

 

Tijdelijke Contracten

Tijdelijke contracten, maximaal 3, mogen gesloten worden binnen 36 maanden en niet meer over een periode van 24 maanden. Een 4e contract – of dienstverband langer dan 36 maanden- wordt dan een contract voor een onbepaalde tijd.  De tussenliggende periode voor een onderbreking is maximaal 6 maanden. Bij CAO kan hiervan worden afgeweken.

 

UWV-werkgeversportaal

Veel zaken die geregeld worden via het UWV, zoals melding ‘ziek-uit-dienst’ en aanvraag van een WAZO-uitkering (zwangerschapsuitkering) gaan tegenwoordig heel eenvoudig via het UWV-werkgeversportaal. Voor toegang is echter wel E-Herkenning ‘niveau 3’ nodig. Vraag deze aan als u deze nog niet hebt.

 

Verruiming Werkkostenregeling (WKR)

Het WKR-budget, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Tot 2020 gold een budget van 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen). Vanaf 2020 zal tot een loonsom van € 400.000 een hoger percentage (1,7 %) worden toegepast.

Wij verzoeken u om eventuele salarismutaties per 1 januari 2020 tijdig aan ons door te geven, zodat wij deze mutaties in januari 2020 voor u kunnen verwerken.