​Feestdagen: Is jouw personeel verplicht vrij?

Begin van het jaar worden vaak de agenda’s weer gevuld en de vakanties gepland. Zo ook voor de feestdagen. Zijn de officiële feestdagen wettelijk voor iedereen vrij? Wat zijn eigenlijk de officiële feestdagen?

 

Wettelijke bepalingen

Het is niet wettelijk vastgelegd dat jouw medewerkers verplicht vrij zijn tijdens feestdagen. Er zijn dus geen landelijke regels voor. Of jouw medewerkers verplicht vrij zijn, is afhankelijk van wat je hebt afgesproken in:

  • De bepalingen in de cao die geldt voor jouw branche (vaak zijn dit de algemeen erkende feestdagen)
  • De afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst met jouw medewerkers.
  • Het personeelshandboek van jouw organisatie.

Als je niet bent gebonden aan een cao, ben je niet verplicht om jouw medewerkers vrij te geven tijdens wettelijke feestdagen. Dit kun je uiteraard wel vastleggen in een arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek.

 

Officieel erkende feestdagen

Feestdag Dag
Nieuwjaarsdag 1 januari
Goede Vrijdag Wisselt jaarlijks maart/april
Eerste Paasdag Zondag na goede vrijdag
Tweede Paasdag Maandag na goede vrijdag
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag 39 dagen na eerste paasdag (donderdag)
Eerste Pinksterdag 10 dagen na Hemelvaart (zondag)
Tweede Pinksterdag Maandag na eerste pinksterdag
Eerste Kerstdag 25 december
Tweede Kerstdag 26 december

 

Werken op feestdagen

Bij sommige branches en bedrijven wordt ook op erkende feestdagen gewerkt. Denk hierbij aan horeca en winkels die open zijn en dus personeel nodig hebben om te werken. Mag je jouw medewerkers verplichten om te werken op deze erkende feestdagen?

Ook hier geldt: Als er geen cao van toepassing is, mag je hierover zelf afspraken maken met jouw medewerkers. Leg dit wel vast om misverstanden te voorkomen.

Daarnaast is het in veel bedrijven of CAO’s zo geregeld dat je een opslag krijgt als je op zondag of een feestdag werkt. Aangezien het niet wettelijk verplicht is, hoeft je ook geen opslag te betalen als dit niet in een CAO geregeld is. De horeca CAO heeft dit een aantal jaar geleden al afgeschaft en met het oog op de 24uurs economie zullen er waarschijnlijk nog meerderen volgen.

 

Verplicht werken tijdens feestdagen?

Werken op feestdagen wordt in Nederland wel beschouwd als zondagsarbeid (dit stamt nog uit de tijd dat de 24uurs economie ver voor ons lag en de koopzondag meer uitzondering dan regel was). Dat betekent dat er speciale regels gelden voor het werken op zondag (en dus ook feestdagen).

Volgens de Arbeidstijdenwet hoeven jouw medewerkers in principe niet op zondag te werken, tenzij dit noodzakelijk is om het werk goed te doen. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, politie en brandweer. Maar ook aan de horeca of bedrijven met productieprocessen die niet stilgelegd mogen worden.

Ook hierover staan er regels in jouw CAO of kan je deze vastleggen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Echter als jouw bedrijf niet onder de CAO valt dan zijn er nog wel een paar beperkingen voor jou en jouw medewerkers voor het werken op zondag of feestdagen.

Als jouw medewerker ermee instemt om op zondag te werken, dan kan je hem niet ieder zondag inroosteren, omdat hij recht heeft op minimaal 13 vrije zondagen per jaar (52 aaneengesloten weken).  Heb jij jongeren onder de 16 aan het werk dan kan het zijn dat ze helemaal niet tijdens feestdagen of zondagen mogen werken of met toestemming van ouders..

Krijg je het rooster niet rond tijdens de feestdagen, omdat veel van jouw medewerkers verlof aanvragen? Dan mag je ze verplichten om toch te komen werken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat dit in het belang is van een goede bedrijfsvoering. Als restauranthouder kan je de chef-kok bijvoorbeeld makkelijker verlof weigeren voor de paasbrunch of het kerstdiner dan een bordenwasser.

 

Kortom

Heb je vragen over de planning rondom feestdagen en wat dit voor jouw bedrijf of cao betekent, dan helpen we je graag. Neem contact met ons op  support@mo-hr.nl

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.