Oproepers 12 maanden in dienst

Oproepers 12 maanden in dienst

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, regelt dat oproepkrachten na elke 12 maanden dienstverband recht hebben op een vaste urenomvang. Dit betekent dat wanneer een oproepkracht gedurende 12 maanden op basis van een...
Wet werken waar je wilt

Wet werken waar je wilt

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2022 het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de Wet flexibel werken (Wfw) gewijzigd. Een verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats wordt hiermee op eenzelfde...