Verschillende vormen van verlof op een rij

Werknemers hebben recht op diverse soorten verlof. Bij de meeste ben je zelfs verplicht om loon door te betalen als werkgever. Welke soorten verlof er zijn hebben we hier voor jou op een rijtje gezet.

 

Verlof onder de Wet Arbeid en Zorg

Als werkgever ben je verplicht om mee te werken aan de vormen van verlof die hieronder vallen. Deze wet zorgt ervoor dat werk en privé in balans zijn.

Meer over deze wet vind je hier

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Jouw werkneemster heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van de bevalling.

Vervolgens heeft zij vanaf de dag na de bevalling recht op een bevallingsverlof van minstens 10 weken.

Het salaris van de werkneemster moet je volledig doorbetalen. Van het UWV ontvang je daarvoor een uitkering van 100 procent van het maximum dagloon Als het salaris hoger ligt dan dit bedrag, dan betaal je als werkgever het resterende deel. De zwangerschap van de werkneemster heeft dus geen invloed op haar inkomen.

 

Geboorteverlof

Partners kunnen na de geboorte van hun kind ook verlof krijgen. Zij hebben in recht op een week geboorteverlof. Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Tijdens dit verlof moet je als werkgever het volledige loon doorbetalen.

Daarnaast hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof. Het gaat om maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur (5 weken). Jouw werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

Tijdens dit verlof hoef je geen loon te betalen. Via het UWV kan je werknemer een uitkering krijgen van 70 procent van zijn loon. meer hierover kan je lezen in dit artikel

 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft werknemers met kinderen het recht om tijdelijk minder te werken. Het verlof hoef je niet door te betalen, tenzij je daarover andere afspraken maakt met je werknemers. Meer hierover kan je lezen in dit artikel

 

Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. Daardoor kunnen de adoptieouders en het adoptiekind aan elkaar wennen. Daarnaast heeft jouw werknemer recht op pleegzorgverlof. Deze vormen van verlof gelden voor beide ouders.

Bij adoptieverlof of pleegzorgverlof hoef je het salaris niet door te betalen. De adoptieouders of pleegouders kunnen wel een adoptie-uitkering of pleegzorguitkering krijgen van het UWV.

 

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden aan hun (pleeg)kinderen, partner of ouders.

Als werkgever moet je in een dergelijke situatie minimaal 70% van het salaris doorbetalen. Als dat minder is dan het minimumloon, ben je verplicht het minimumloon door te betalen.

 

Langdurend zorgverlof

Wanneer een werknemer langere tijd voor een naaste moet zorgen, bij een levensbedreigende ziekte, dan kan een werknemer langdurig zorgverlof opnemen.

Je hoeft dan geen salaris door te betalen, maar een werknemer bouwt dan wel vakantiedagen op.

 

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof geef je bij onvoorziene omstandigheden die vragen om een onmiddellijke onderbreking van het werk. Meer hierover lees je in dit artikel.

 

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld, maar in veel gevallen zijn hier wel regels voor die zijn vastgelegd in een CAO of een arbeidsvoorwaardenreglement. Denk hierbij aan verlof voor verhuizing of een huwelijk. Meer hierover lees je in dit artikel.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over verlof of zijn zaken nog onduidelijk voor je? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via support@mo-hr.nl

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.