Wanneer geef ik calamiteiten verlof?

Wanneer een werknemer door onvoorziene omstandigheden of een dringend privéprobleem niet kan werken dan kan dit leiden tot calamiteitenverlof. Of je dit moet geven, voor hoe lang en hoeveel salaris je moet doorbetalen lees je in dit artikel.

 

Wanneer geef je calamiteitenverlof?

Volgens de wet heeft jouw werknemer recht op calamiteiten verlof in de volgende gevallen:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.
  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  • Een verplichting volgens de wet waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden.

Voorbeelden van omstandigheden waarin jouw werknemer recht heeft calamiteitenverlof:

  • Jouw werknemer moet zijn kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
  • De partner van jouw werknemer moet bevallen;
  • Het huis van jouw werknemer staat in de brand of zijn waterleiding is gesprongen en hij moet meteen een loodgieter regelen;
  • Een familielid in de 1e of 2e graad van jouw werknemer overlijdt.
  • Jouw werknemer kan alleen onder werktijd stemmen;
  • Jouw werknemer moet in de rechtbank verschijnen.

 

Hoelang duurt calamiteitenverlof?

De wet zegt daarover: ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Je mag dus naar eigen inzicht in overleg met jouw werknemer de duur van het verlof bepalen. Hoe lang is dus volledig afhankelijk van de situatie.

 

Moet ik salaris doorbetalen bij calamiteitenverlof?

Als werkgever ben je verplicht salaris door te betalen aan jouw werknemer tijdens calamiteitenverlof.

Jouw werknemer is wel verplicht om opname van calamiteitenverlof bij je melden. Je bent als werkgever verplicht een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof toe te kennen. Je mag vervolgens jouw werknemer achteraf vragen om te bewijzen of de reden van het calamiteitenverlof geldig was.

 

Wat is het verschil tussen calamiteitenverlof en Kortdurend zorgverlof?

Eigenlijk is er weinig verschil. Het kan een voortvloeisel zijn van een calamiteit en duurt soms iets langer dan gewoon calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof verleen je als werkgever aan een werknemer die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden. Dit geldt echter alleen als de werknemer de enige is die deze zorg kan geven.

In dat geval heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer die fulltime werkt, heeft dus recht op 10 dagen verlof.

 

Wat is het verschil met Bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is niet wettelijk vastgelegd. Meer hier over vind je in dit artikel

Voor meer informatie ga naar de website van de Rijksoverheid.

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.