Geboorteverlof. Hoe zit dat?

Als een moeder bevalt krijgt zij naast zwangerschapsverlof ook bevallingsverlof. Allereerst om te herstellen maar ook om van haar pas geboren telg te genieten en er voor te zorgen. Hoe zit het echter met de partner van de moeder?

 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor jouw medewerker na de geboorte van zijn kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn gezin. Dat kan zijn omdat hij dat dit nodig is, maar het kan ook zijn dat hij het fijn vindt om meer tijd thuis door te brengen.

Voor ieder kind onder de acht jaar kan jouw medewerker eenmaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als de medewerker en hij moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat jouw medewerker ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind , een stiefkind of een pleegkind. Zodra jouw medewerker bij je in dienst is, kan hij ouderschapsverlof aanvragen. Meer hierover lees je in dit artikel

 

Geboorteverlof

Naast ouderschapsverlof, heeft de partner van de moeder recht op maximaal 5 dagen betaald geboorteverlof.

Dit geboorteverlof dient jouw medewerker binnen 4 weken na de bevalling op te nemen. Doet hij dit niet, dan komt dit verlof te vervallen. Jouw werknemer moet jou als werkgever dus zo snel mogelijk laten weten dat hij/zij geboorteverlof wil opnemen. Dit mag mondeling of schriftelijk. Het verlof mag je vervolgens niet weigeren. Dit geboorteverlof komt ook geheel voor jouw rekening.

Vervolgens kan een partner in het eerste half jaar na de geboorte nog eens 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. In deze periode heeft deze werknemer dan recht op maximaal 70% van het dagloon. Het verlof duurt minimaal een week en maximaal 5 weken. Een voorwaarde is dat er eerst geboorteverlof opgenomen moet zijn voordat iemand recht heeft op aanvullend geboorteverlof.

Het aanvullend geboorteverlof wordt door het UWV betaald en bedraagt maximaal 70% van het (maximum) dagloon.
Jouw werknemer moet dit verlof minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bij jou aanvragen. In de aanvraag moet de periode van opname, de duur van het verlof en of het verlof aaneen of gespreid moet zijn staan. Jij dient vervolgens de aanvraag in bij het UWV. Dit kan pas als het kind geboren is. Bij de meeste gevallen wordt de uitkering aan jou als werkgever overgemaakt, en betaal jij vervolgens (70% van) het loon tijdens het verlof door.

 

Adoptieverlof

Als jouw medewerker een kind adopteert kan hij betaald adoptie-en pleegzorgverlof aanvragen van 6 weken. Dit verlof kan jouw medewerker opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in zijn gezin komt tot uiterlijk 22 weken na de komst van het kind.
Adoptieverlof mag verspreid of aaneengesloten opgenomen worden en is een betaald verlof.

 

Vragen

Blijven er nog vragen onbeantwoord na het lezen over geboorteverlof? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid of neem gerust contact met ons op via support@mo-hr.nl