Ouderschapsverlof: Vragen beantwoord

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor jouw medewerker na de geboorte van zijn kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn gezin. Dat kan zijn omdat omdat dit nodig is, maar het kan ook zijn dat jouw medewerker het fijn vindt om meer tijd thuis door te brengen. Als werkgever kan je zijn verlof niet weigeren, maar wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij ouderschapsverlof?

 

Wat is ouderschapsverlof

Voor ieder kind onder de acht jaar kan jouw medewerker eenmaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als de medewerker en hij moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat jouw medewerker ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind , een stiefkind of een pleegkind. Zodra jouw medewerker bij je in dienst is, kan hij ouderschapsverlof aanvragen.

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert echter vanaf 2 augustus 2022 door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

 

FAQ-ouderschapsverlof

Zodat jij beter de vragen van jouw medewerker kan beantwoorden over deze nieuwe wet, hebben wij een overzicht voor jou gemaakt met de meest voorkomende vragen:

Vanaf welke datum heb ik recht op het nieuwe ouderschapsverlof?
Vanaf 2 augustus 2022 kan je het nieuwe ouderschapsverlof opnemen.

Wat houdt dit nieuwe ouderschapsverlof in?
Met de nieuwe regeling voor het ouderschapsverlof kan je de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof uit laten betalen via het UWV. Bij de oude regeling voor het ouderschapsverlof werden deze uren niet uitbetaald en dus voor eigen rekening. Bekijk ook deze videoBekijk ook deze video

Wie betaalt dit verlof?
De betaalde verlofweken worden uitgekeerd door het UWV.

Hoeveel wordt er uitbetaald?
Het UWV betaalt 50% van jouw dagloon en maximaal 50% van het maximumdagloon. Dit wordt misschien nog verhoogd naar 70%.

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?
Je hebt recht op ouderschapsverlof als je een kind hebt dat nog geen 8 jaar oud is. Adoptie- pleeg en stiefkinderen tellen ook mee als het kind bij jou ingeschreven staat. Wanneer je meerdere kinderen hebt, dan kan je voor ieder kind ouderschapsverlof aangevraagd worden. Ook bij een tweeling heb je recht op twee keer ouderschapsverlof

Wanneer kan ik dit verlof opnemen?
De 9 weken die uitbetaald worden, moeten in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. Na het eerste levensjaar komen de betaalde verlofuren te vervallen, wel kunnen de 9 weken nog opgenomen worden maar dit is dan onbetaald. De overige 17 weken kunnen opgenomen worden tot het kind 8 jaar wordt. Deze weken zijn dan onbetaald.

Wanneer moet ik ouderschapsverlof aanvragen?
De aanvraag voor het verlof moet je tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk indienen bij jouw werkgever. Jouw werkgever mag in principe dit verlof niet weigeren.

Kan ik ouderschapsverlof stopzetten?
Dit kan bij onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld wanneer jouw partner werkloos raakt, je langdurig ziek wordt of als er ineens plek is bij de kinderopvang. Ook kan je ouderschapsverlof stopzetten als je met zwangerschaps-, bevallings-, adoptie-, of pleegzorgverlof gaat. Jouw werkgever mag in het laatste geval het stopzetten niet weigeren.

Hoe kan ik ouderschapsverlof stopzetten?
Je kan ouderschapsverlof stopzetten door dit schriftelijk aan te vragen bij jouw werkgever. Dit moet minimaal 4 weken van tevoren, en je werkgever moet binnen de 4 weken erop reageren. Tot die tijd gelden de eerder gemaakte afspraken.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens het verlof?
De afspraken die gemaakt zijn voor het verlof veranderen niet. Je krijgt dan de arbeidsuren en de verlofuren zoals afgesproken uitbetaald. Wel worden de verlofuren tot maximaal 9 weken uitbetaald, en daarna worden het onbetaalde verlofuren.

Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof als ik ontslag neem of ontslagen wordt?
Het overige saldo van het verlof blijft dan staan. Je kan de werkgever een verklaring laten schrijven met hoeveel uren verlof je nog over hebt. Deze verklaring kan dan bewaard worden en bij de volgende werkgever neergelegd worden om de overige verlofuren op te nemen. Let wel op, de verlofuren vervallen als het kind 8 jaar is geworden.

Dus als je tijdens het verlof wisselt van werkgever kunnen de uren die nog niet opgenomen zijn meegenomen worden naar de volgende werkgever.

Wat als mijn kind al is geboren voordat de nieuwe wet in gaat?
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Je moet wel op dat moment werknemer zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

 

Vragen

Blijven er nog vragen onbeantwoord na het lezen van deze veel gestelde vragen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie of neem gerust contact met ons op via support@mo-hr.nl