Welke vragen stel ik bij een sollicitatiegesprek?

Eén van de belangrijkste en vaak ook één van de lastigste onderdelen van de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, is het bedenken van goede vragen. Het is belangrijk je scherp op je netvlies hebt aan welke eisen en wensen jouw nieuwe medewerker moet voldoen. Wat vraag ik wel en wat vraag ik niet?

 

Soorten vragen

Ondanks dat een sollicitatiegesprek altijd tweerichtingsverkeer is, is het toch handig om vooraf je voor te breiden op wat je wilt weten van de sollicitant. Ook omdat je de verschillende sollicitanten zo beter onderling kan vergelijken voordat je de definitieve keuze.

Tijdens een sollicitatiegesprek is het niet alleen van belang om te weten of de sollicitant past bij jouw functieprofiel, maar ook of deze past bij jouw bedrijf of jouw team.

 

Vragen over de praktijk, functie en motivatie

Bereid vragen voor over om de voorkennis van de sollictant te peilen over jouw organisatie of de functie. Of wat de sollicitant zo aanspreekt aan jouw bedrijf of functie.

Kortom waarom wil hij bij jullie komen werken.

 

Vragen over ambitie en drijfveren

Het is niet onbelangrijk om te weten of de sollicitant ambities heeft om door te groeien of hoe hij met zijn persoonlijke groei omgaat. Zowel binnen als buiten de functie.

Misschien zijn er wel heel veel ontwikkelingen in jouw branche of zijn er beroepsregistraties waar een medewerker van jou zich aan moet houden. Hoe gaat de sollicitant hiermee om?

 

Vragen over werkervaring en opleiding

Deze vragen zijn meer CV gericht. Ga niet de CV weer opnieuw uitvragen, want deze heeft de sollicitant je gestuurd, maar je kan wel vragen stellen over wat je opvalt aan de CV in combinatie met de vacature.

Denk hierbij aan een gat in de CV of de bewijslast met betrekking tot de gewenste ervaring die de sollicitant heeft.

 

Vragen over competenties

Belangrijk is dat je weet welke competenties nodig zijn in de functie waarvoor de sollicitatie procedure loopt. Ben je bijvoorbeeld vooral op zoek naar een medewerker die klantgericht is en kan netwerken of ligt de nadruk vooral op problemen oplossen en resultaatgerichtheid?

 

Vragen over de sterke punten en ontwikkelpunten

Deze kan je letterlijk vragen, maar je kan ook de toepassing vragen. Bijvoorbeeld hoe ga je om met problemen of “Wat zou een vriend over jou zeggen?”.

 

Focus op talent

Mensen die hun talenten kunnen inzetten gaan met meer plezier naar hun werk. Het werk dat ze doen gaat dan min of meer van zelf en ze leveren goede prestaties. Als je op zoek bent naar talenten, focus je dan in het sollicitatiegesprek niet alleen op de eisen en wensen die je op papier hebt staan. Kijk breder. Ga na waar de sollicitant echt goed in is, wat hij nog meer kan, en waar hij enthousiast van wordt.

 

Vragen over vertrek

Wellicht wil je weten waarom de sollicitant besloten heeft om bij zijn huidige (of vorige werkgever) weg te gaan. Misschien was het wel geen keuze.

 

Vragen over praktische zaken

Denk hierbij aan he aantal te werken uren of de opzegtermijn die de sollicitant bij zijn huidige werkgever heeft lopen. Misschien heeft hij binnenkort ook wel een vakantie gepland.

 

Verboden sollicitatievragen

Toch mag niet alles gevraagd worden tijdens een sollicitatiegesprek. Er mogen alleen vragen gesteld worden die relevant zijn voor de functie en om te beoordelen of de sollicitant geschikt is voor deze functie. Sollicitatievragen die kunnen leiden tot discriminatie zijn verboden.

 

Gelijke behandeling

Dit komt door de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.

 

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)

Daarnaast is er ook de sollicitatiecode van de NVP. Deze code geeft aan dat een werkgever alleen vragen mag stellen over zaken die voor de functie of de functievervulling relevant zijn. Denk hierbij aan vragen over opleiding, kennis en ervaring. Je mag dan ook niet vragen of iemand zwanger is of meedoet aan de Ramadan.

Ook mogen er geen vragen gesteld worden over de gezondheid van een sollicitant.  Mocht dit wel heel erg belangrijk zou zijn voor de functie zoals die van militair bijvoorbeeld, dan mag het wel getoetst worden door een medische keuring, maar dan moet je dit wel voor de sollicitatieprocedure aangeven. Deze medische keuring mag niet gebruikt mag worden om de gezondste kandidaat te selecteren.

Het betekent niet dat gezondheid helemaal niet ter sprake mag komen tijdens een sollicitatiegesprek. De sollicitant is wel verplicht zijn toekomstig werkgever te informeren wanneer:

  • Deze niet alle taken uit de taakomschrijving kunt uitvoeren
  • Deze minder productief is dan een collega (een hebt een lager tempo of bent vaker ziek)
  • Deze een aanpassing op de werkplek nodig heeft

Wanneer de sollicitant dat niet doet, dan loopt hij het risico dat bij ziekte de loonbetaling stopt of erger, de nieuwe medewerker ontslaat (bron: www.werk.nl).

Klachten

Als de sollicitant vermoedt dat hij is afgewezen op grond van discriminatie, dan kan deze een klacht indienen bij de klachteninstantie van de NVP of bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Als de rechter het vermoeden krijgt dat dit inderdaad het geval zou kunnen zijn, zal hij de bewijslast bij jou als werkgever leggen en zal je vervolgens moeten bewijzen dat je niet in strijd met de wet hebt gehandeld.

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje support@mo-hr.nl voor meer informatie.