​STAP Budget

Er is een nieuwe subsidie voor scholing. Vanaf 1 maart 2022 kunnen jouw medewerkers via de Subsidieregeling STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt hiermee de voormalige privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Hoe werkt het STAP? Wat jouw rol als werkgever?

 

Waarom STAP?

Jouw werknemer of werkzoekende kunnen deze STAP subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

In plaats van geld achteraf besparen via de belastingaangifte (zoals dat voor 2022 het geval was), zal het UWV de scholing direct bekostigen. Een werknemer of een werkzoekende hoeft het dus niet eerst zelf voor te schieten. Dat moet volgens de overheid meer mensen over de streep helpen een opleiding te volgen.

Daarnaast zijn steeds meer werkzaamheden digitaal. Daardoor komen er nieuw soort banen bij, maar tegelijkertijd verdwijnen er ook een boel banen. De Coronacrisis heeft de arbeidsmarkt ook veranderd, waardoor bepaalde beroepsgroepen hun baan kwijtraakten terwijl sectoren zoals de zorg en techniek zate te springen om personeel.

Voor mensen in de bouw of met andere zware beroepen kan omscholing juist helpen om van baan te wisselen, zodat zij op een gezonde wijze de AOW-leeftijd kunnen bereiken.

 

STAP aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkende of werkzoekende één keer per jaar een STAP Budget aanvragen via het UWV 

Dit doen zij voordat ze starten met de opleiding, want als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het budget betaald aan de opleider. Zo wordt het geld gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Jouw medewerker mag alleen kiezen uit opleidingen die geregistreerd staan in het scholingsregister om in aanmerking te komen voor de subsidie.

 

Rol van de werkgever

Staat de opleiding die jouw werknemer graag zou willen volgen niet in het register? Dan kan je als werkgever toch overwegen om deze beschikbaar te stellen voor jouw medewerker. Jouw medewerker krijgt dan geen STAP subsidie maar jij kan de studiekosten onbelast vergoeden via de werkkostenregeling.

Uiteraard doe je dit niet zomaar. Echter een opleiding kan jou als werkgever goed uitkomen, omdat de medewerker zo beter inzetbaar is of je vergroot de kans om de medewerker aan jou te binden omdat deze wordt uitgedaagd op zijn huidige werkplek of een andere plek in de organisatie.

Ook de combinatie tussen STAP en de werkkostenregeling is mogelijk als jouw medewerker een opleiding vindt via het scholingsregister, maar deze is duurder dan €1.000,-. In dat geval zal jouw medewerker voor de eerste €1.000,- STAP subsidie aanvragen en kan jij het overige bedrag bijleggen en onbelast vergoeden via de werkkostenregeling.

Bespreek dit ook tijdens de functionerings- en/of ontwikkelgesprekken. Zo kan jij als werkgever jouw medewerkers stimuleren om scholing te volgen. Als goed werkgever heb jij namelijk een scholingsplicht. Lees daarover mee in dit artikel dat wij van Mo-HR hier eerder schreven.

 

Scholing voor jou als ondernemer?

Voor jou als ondernemer verandert er niets. Als jouw studiekosten zakelijke kosten zijn, kan je deze nog steeds aftrekken van de winst van jouw onderneming.

 

Kortom

Scholing is een belangrijk onderdeel voor het HR beleid van jouw organisatie. Biedt dit niet alleen voldoende aan, maar leg jouw scholingsbeleid ook goed vast in jouw arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsovereenkomst. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag. Neem contact met ons op  support@mo-hr.nl

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.