De lusten en lasten van scholing

Scholing van jouw werknemers is een kans om ze als individu maar ook als team te laten groeien. Daar plukken niet alleen zij maar jij ook de vruchten van. Toch is scholing niet iets vrijblijvends. Jij bent als werkgevers ook verplicht om scholing aan te bieden aan jouw werknemers zodat zij hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. Hoe ga je om met deze scholingsverplichting en welke invloed kan een gebrek aan scholing hebben?

 

Scholing voor groei

Sommige werkgevers zijn wat terughoudend met het (bij)scholen van hun werknemers. Ze zijn bang dat straks deze goed opgeleide werknemer zal vertrekken naar een aantrekkelijker baan terwijl ze zoveel in deze werknemer hebben geïnvesteerd

Er is echter gebleken, dat deze angst ongegrond is. Werknemers die ontwikkelmogelijkheden hebben bij hun werkgever zijn loyaler en productiever. Ze halen namelijk plezier uit hun werk en zijn gemotiveerd. Als je het naar je zin hebt, hoef je toch niet te vertrekken?

Die groei van competenties en groei van motivatie komt niet alleen die specifieke werknemer ten goede, maar ook de teamspirit en het bedrijfssucces

 

Scholingsplicht

Toch laat je niet alleen je medewerkers scholen voor hun persoonlijke groei en de groei van jouw organisatie. Je hebt als werkgever ook de plicht om scholing aan te bieden.

 

Uitvoeren van de functie

Jij als werkgever bent verplicht jouw werknemer de mogelijkheid te bieden om cursussen of opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor het goed uitoefenen van zijn functie. Jij moet de werknemer in ook in staat stellen om deze scholing te kunnen volgen. Er zal dus tijd vrijgemaakt moeten worden, maar ook de financiële middelen.

Als een werknemer een diploma of certificaat nodig heeft om zijn functie te kunnen uitvoeren, dan heb je als werkgever een inspanningsplicht.

 

Herplaatsing

Jij bent ook verplicht om, als er sprake is van ontslag, eerst te onderzoeken of herplaatsing binnen jouw organisatie mogelijk is, zo nodig met behulp van scholing! Dit is wordt ook wel functiegerichte scholing genoemd. Het is scholing die er op korte termijn voor moet zorgen dat jouw werknemer kan worden herplaatst naar een andere functie.

Je bent als werkgever volgens de jurisprudentie echter niet verplicht een werknemer te scholen als er toch geen zicht is op herplaatsing in een passende functie. Daarnaast moet de duur van de scholing in verhouding staan met de termijn van herplaatsing.

 

Terugkrijgen scholingskosten

Ondanks dat scholing te veel kan opleveren, kost het je natuurlijk ook wat. Jij bent degene die voor de kosten opdraait. Niet alleen voor de kosten van de opleiding of cursus, maar ook voor de kosten van studiemateriaal en examens. In sommige gevallen kan je wel (een deel) van de kosten terugkrijgen. Dit kan echter niet als het verplichte scholing betreft sinds 1 augustus 2022. Meer daarover lees je in dit artikel

 

Studiekostenovereenkomst

Jij kan met jouw werknemer, die start met een cursus of opleiding, een studiekostenovereenkomst afsluiten als er nog geen studiebeding in de arbeidsovereenkomst staat. Hierdoor kan jij (een deel) van de studiekosten van een werknemer terugvorderen als deze toch besluit op te stappen binnen een bepaalde periode. Meer hierover lees je in dit artikel

 

Studiekosten verrekenen met de transitievergoeding

Het is ook mogelijk om de kosten voor scholing te verrekenen met de transitievergoeding. Het gaat hierbij om de transitiekosten en de inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten zijn kosten die de werkgever maakt om bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer te helpen niet werkloos te worden of om de periode van werkloosheid te verkorten. Daar valt het financieren van passende scholing ook onder.

Inzetbaarheidskosten zijn de kosten voor scholing die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van een werknemer. Deze kosten moeten vaak al zijn gemaakt tijdens de arbeidsovereenkomst.

Deze kosten kan je de transitievergoeding aftrekken wanneer:

  • ze zijn gemaakt nadat ze zijn gespecificeerd en medegedeeld aan jouw werknemer;
  • de werknemer schriftelijk akkoord is gegaan met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.

 

Gevolgen van onvoldoende scholing

Zoals gezegd biedt scholing niet alleen persoonlijke groei voor jouw medewerkers maar ook voor het resultaat van jouw organisatie. Alleen dat is het investeren al waard. Wat zou het met demotivatie van jouw team en jouw bedrijfsresultaat gebeuren als je besluit om niet meer te investeren in scholing?

Daarnaast biedt het Nederlandse ontslagrecht bescherming voor jouw werknemer als zij door jou onvoldoende ruimte voor scholing hebben gekregen. In geval van herplaatsing, maar ook bij disfunctioneren.

 

Herplaatsingsplicht

Voordat je kan overgaan tot ontslag van een werknemer, moet je bekijken of die werknemer kan worden herplaatst in een andere functie. Indien een herplaatsing mogelijk is door scholing, dan moet je zorgen dat de jouw werknemer deze scholing aangeboden krijgt.

Als bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst blijkt dat herplaatsing (binnen een redelijke termijn) mogelijk was geweest wanneer jouw werknemer was omgeschoold, dan zal UWV of de rechter het ontslag niet goedkeuren.

 

Disfunctioneren

Wanneer jij jouw werknemer wilt ontslaan omdat hij onvoldoende functioneert, beoordeelt de kantonrechter of dit disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing. Hij kan dit dus afwijzen als hij vindt dat jij als werkgever je niet voldoende hebt ingespannen om jouw werknemer van de nodige scholing te voorzien. Alleen maar jouw werknemer wijzen op een cursus, wordt daarbij niet gezien als voldoende inspanningen.

Het kan zelfs zo zijn dat de rechter jouw een billijke vergoeding oplegt als jij je onvoldoende hebt ingespannen om scholing faciliteren. Dan moet jij deze vergoeding nog bovenop de wettelijk verplichte transitievergoeding betalen.

 

Kortom

Scholing is een belangrijk onderdeel voor het HR beleid van jouw organisatie. Biedt dit niet alleen voldoende aan, maar leg jouw scholingsbeleid ook goed vast in jouw arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsovereenkomst. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag. Neem contact met ons op  support@mo-hr.nl

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.