Prinsjesdag 2022 Nieuwsflits

Op 20 september 2022 was het weer Prinsjesdag. De koning sprak het land toe in zijn troonrede en de miljoenennota werd gepresenteerd. Er gaat vooral een boel veranderen op het gebied van vergoedingen. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor je op een rijtje.  

 

Minimumloon gaat omhoog

Op 1 januari 2023 zal het minimumloon met 10,15 % omhoog gaan. Medewerkers van 21 jaar en ouder hebben dan recht op een brutoloon van minimaal € 1.934,45 per maand. Dat is € 12,40 per uur op basis van een 36-urige werkweek. Vanaf 2024 komt er ook een wettelijk minimum uurloon. Aangezien uitkeringen zoals de AOW bijstand en de Wajong gekoppeld zijn aan het minimumloon zullen deze ook stijgen.

Naar verwachting leidt dit ook tot hogere lonen in de loonschalen vlak boven het minimumloon.

 

Reiskostenvergoeding gaat omhoog

Mede door de oplopende benzine prijs gaat vanaf 1 januari 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer omhoog naar € 0,21 per kilometer. In 2024 mag je zelfs € 0,22 per kilometer onbelast vergoeden. Nu is deze nog € 0,19 per kilometer.

De overheid vertelt je hier meer over.

 

Thuiswerkvergoeding gaat omhoog

In 2023 mag je medewerkers die thuiswerken een vergoeding geven van € 2,13 euro per dag. Hierover hoef je geen loonbelasting te betalen. Ook wanneer jouw medewerker slechts  een deel van de dag thuiswerkt mag je hem € 2,13 belastingvrij vergoeding geven.

Let op: Jouw medewerker mag slechts één soort vergoeding per dag krijgen. Kijk dus goed welke je toepast.

 

Werkkostenregeling (WKR) wordt uitgebreid

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 omhoog naar 1,92 % over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Hierdoor kan je jouw medewerkers meer cadeaus en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen.

Wanneer 8 medewerkers samen € 400.000 verdienen, dan is een extra onbelaste vergoeding van € 110 euro per medewerker mogelijk.

 

Belastingvoordeel expats daalt

Om expats tegemoet te komen in de kosten die zij maken om in Nederland te werken geldt er een 30% regeling. Deze regeling wordt vanaf 2024 beperkt voor expats die meer dan de Balkenende-norm verdienen. De overige expats kunnen gewoon van de regeling gebruik blijven maken.

Meer over de 30% regeling lees je hier.

 

Daling zelfstandigenaftrek

De overheid wil het voor zzp’ers aantrekkelijker maken om in loondienst te gaan. Vandaar zal de zelfstandigenaftrek de komende jaren geleidelijk teruggebracht worden tot € 900 in 2027.

 

Arbeidskorting gaat omhoog

Om de koopkracht in Nederland weer op gang te helpen gaat de arbeidskorting omhoog zodat de medewerker meer nettoloon overhoudt. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2023 € 5.052.

Meer hierover lees je op deze pagina van de Rijksoverheid.

 

Bijdrage ZVW omlaag

De Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt in 2023 naar 6,68%. Echter het maximumbijdrageloon (waarover je de bijdrage ZVW berekent) stijgt in 2023 wel naar € 66.952.

 

Uitbreiding STAP-budget

Het STAP-budget is een groot succes gebleken. Deze subsidie zal dus worden uitgebreid zodat jouw medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen of omscholen.

Meer over STAP lees je hier.

 

Nieuwe wetgeving

Er staan nog meer (wettelijke) veranderingen op stapel in 2023. Zodra daar meer duidelijkheid over is hoor je dat uiteraard van ons. Mocht je nog vragen hebben over deze veranderingen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via support@mo-hr.nl