​Preventiemedewerker: Wat heb ik eraan?

Goede arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf zijn belangrijk. Je wilt immers dat jouw medewerkers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. Daarnaast zijn gezonde en gemotiveerde werknemers productiever dan zieke of ongemotiveerde werknemers. Een goed werkend Arbobeleid is daarom van belang voor jouw bedrijf.

In de Arbowet staat dat je verplicht bent om een beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden binnen jouw bedrijf. Doe je dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen en je zelfs een boete opleggen.

Je brengt daarom met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) in kaart welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in jouw bedrijf zijn en evalueert deze.  Met het plan van aanpak neem je maatregelen om deze risico’s te verkleinen of zelfs tegen te gaan.

Er is echter meer dat hoort bij een gedegen Arbobeleid. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 4 aandachtspunten benoemd, die helpen om ongevallen en verzuim binnen jouw bedrijf te voorkomen:

  • bedrijfsarts of arbodienst
  • risico inventarisatie en evaluatie
  • bedrijfshulpverlener
  • preventiemedewerker

In dit artikel gaan we dieper in over de rol van de Preventiemedewerker.

 

Wat is een preventiemedewerker?

In elk bedrijf dient een preventiemedewerker aanwezig te zijn. Dit is een medewerker binnen jouw bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Wanneer jouw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft, dan kan jij als werkgever ook zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

 

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s binnen jouw bedrijf en van de te nemen preventieve maatregelen. Het is een deskundige medewerker die jou adviseert over de arbeidsomstandigheden en jouw andere medewerkers informeert.

De preventiemedewerker is betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit dat plan van aanpak.

Wanneer jij een ondernemersraad hebt of een arbodienst dan werkt de preventiemedewerker daarmee samen en brengt desgewenst advies uit.

Een preventiemedewerker moet je niet verwarren met een Bhv’er. Een preventiemedewerker richt zich op preventie en gaat daarmee pro-actief te werk. Een BHV’er bereidt zich voor op incidenten en calamiteiten en werkt dus reactief wanneer er iets misgaat.

Meer informatie en hulpmiddelen voor jouw preventiemedewerker kan je vinden op de website van inpreventie

 

Is er verplichte scholing voor een preventiemedewerker?

Er staan geen concrete opleidingseisen in de Arbowet. Er wordt alleen vermeld dat je moet worden bijgestaan door een deskundige preventiemedewerker, die de taak naar behoren dient uit te voeren. De mate van deskundigheid en de opleidingseisen worden bepaald door de risico’s van jouw bedrijf. Zijn er veel en complexe risico’s in jouw bedrijf aanwezig dan zal jouw preventiemedewerker over méér deskundigheid moeten beschikken. De deskundigheid van de preventiemedewerker moet dus aansluiten op de risico’s in jouw bedrijf.

 

Welke regels gelden er voor jouw preventiemedewerker?

  • Wanneer jij méér dan 25 medewerkers hebt rondlopen, dan zal je een medewerker moeten aanwijzen als preventiemedewerker. Heb je er minder, dan mag je de preventietaken zelf uitvoeren.
  • Je mag niet iemand van buiten jouw bedrijf aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er echt geen andere mogelijkheden zijn.
  • Wanneer jij een ondernemersraad hebt, dan zullen zij moeten instemmen met de keuze die jij maakt voor de preventiemedewerker.
  • Jouw preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • Jouw preventiemedewerker voert de taken uit met behoud van zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De preventiemedewerker wordt beschermt zodat jij hem niet zomaar kan ontslaan omdat je et niet eens bent met zijn bevindingen.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe jouw andere medewerkers contact kunnen opnemen met jouw preventiemedewerker voor informatie of advies.

 

Hulp nodig?

Wij kunnen helpen met het verbeteren van de werksituatie binnen jouw bedrijf. Doe bijvoorbeeld de QuickScan of neem contact met ons op om te kijken hoe wij jouw het beste van dienst kunnen zijn via support@mo-hr.nl.

Wist je dat we ook diverse trainingen geven over HR gelieerde zaken? Neem eens een kijkje op deze pagina