​Heb jij al een RI&E?

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om samen met jouw medewerkers te werken aan goede arbeidsomstandigheden, dus aan een gezonde en veilige werkomgeving. De RI&E is daar een goed hulpmiddel voor.

 

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De RI&E brengt de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s in jouw organisatie in kaart.

Op elke werkplek zijn er risico’s. Voorkomen is dan ook beter dan schade achteraf op te lossen. Daarom ben je als werkgever niet alleen verplicht de risico’s in kaart te brengen, maar moet je in een plan van aanpak ook aangeven welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te beperken.

In een RI&E worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Jij en jouw medewerkers werken zo samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat.

Ieder bedrijf is anders en dus iedere RI&E zal een andere invulling en uitwerkingen hebben. Toch komen er veel branche specifieke onderdelen overeen. Vandaar zijn er RI&E instrumenten die je per branche kan gebruiken als leidraad. Deze kan je vinden op www.rie.nl

Na het uitvoeren van de RI&E maak je een plan van aanpak voor jouw bedrijf. In dit plan van aanpak neem je de volgende zaken op:

  • Welke verbeteringen jouw organisatie gaat doorvoeren.
  • De prioriteit van deze verbeteringen
  • Wie er voor de uitvoering verantwoordelijk is.

Deze verbeteringen gaan bijvoorbeeld over het nemen van voldoende pauzes, de juiste hoogte van bureau en stoel voor jouw medewerker, maar ook de beperking van de hoeveelheid straling of gevaarlijke stoffen waarmee jouw medewerker in aanraking komt. Kan je deze hoeveelheid straling of gevaarlijke stoffen niet beperken dan zoek je naar oplossingen in bijvoorbeeld beschermingsmiddelen. De RI&E en het plan van aanpak dat daaruit vloeit zijn immers voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers te bevorderen.

 

Ben jij RI&E Plichtig?

Jij bent alleen RI&E plichtig als jij verantwoordelijkheid draagt over werknemers. Daarmee bedoelt de Arbowet niet alleen jouw medewerkers maar ook jouw uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires. Als ZZp-er ben je dus vrijgesteld, maar werkgevers dragen deze verplichting al sinds 1 januari 1994.

Werk jij met vrijwilligers dan hoef je de RI&E alleen uit te voeren als jouw organisatie werkt met gevaarlijke stoffen.

Heb jij voor minder dan 40 uur mensen in dienst hebt, dan mag je ook een verkorte versie van de RI&E uitvoeren genaamd “Checklist Gezondheidsrisico’s”.

Heb jij ook uitzendkrachten in dienst dan zal je jouw RI&E ook moeten kunnen overleggen aan de uitzendinstantie.

 

Moet ik mijn RI&E laten toetsen?

Nadat je de risico’s in jouw organisatie hebt geïnventariseerd en geëvalueerd en een plan van aanpak hebt gemaakt, zal je jouw RI&E moeten laten toetsen.

Er zijn uitzonderingen op deze toetsingsverplichting. Wanneer je in aanmerking komt voor deze toetsing hangt af van de grootte van jouw organisatie en het soort RI&E-instrument dat je hebt gebruikt. Aan de hand van het onderstaande schema kan je zien of jij verplicht bent om jouw RI&E te laten toetsen.

RI&E toetsen

Heb jij al een RI&E?

 

Nee, maar je bent wel RI&E plichtig

Dan is het raadzaam om aan de slag te gaan. De stappen die je dient te nemen vind je hier.

Deze video van het Steunpunt RI&E geeft je meer uitleg.

Ook kan je de juiste route voor jou als werkgever ook vinden op https://routenaar.rie.nl/

Ja

Heb jij al een RI&E, maar wil je weten of jouw RI&E op orde is, dan kan je deze zelfinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren.

 

Vragen?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen met support@mo-hr.nl We helpen je graag.

Wist je dat we ook diverse trainingen geven over HR gelieerde zaken? Neem eens een kijkje op deze pagina