Werkoverleg doet Wonderen

Hoe stem je af met jouw team over doelstellingen, richtlijnen en andere praktijkzaken? Werkoverleg bied je uitkomst. Waarom en hoe organiseer je dit?

Het is als ondernemer al lastig om zelf up-to-date te blijven van alles wat er speelt in de wereld, laat staan dat het personeel van alles op de hoogte is. Om al deze regels en richtlijnen goed uit te kunnen voeren in de praktijk heb je als werkgever uw team wel heel hard nodig. Uiteraard deel je als werkgever belangrijke onderwerpen met jouw team. Dat doe je in de pauze of aan het begin van de dag, maar je blijft het gevoel houden dat je alles wel 10 keer moet vertellen. Er werken bijna alleen maar parttimers en er blijft nooit iets hangen van wat je vertelt. Je raakt gefrustreerd, want je valt in herhaling. Werkoverleg kan je uitkomst bieden.

Ja maar, hoor ik je zeggen, dat kost me dan weer een uur en een overleg loopt al snel uit op een kippenhok, waar veel wordt gepraat, maar weinig wordt gezegd.
Dat kan. Echter als je de onderstaande tips goed oppakt, zal je het werkoverleg heel anders ervaren. Dan kan werkoverleg je zelfs tijd opleveren!

 

Waarom werkoverleg?

Tijdens een werkoverleg sta je wellicht iets langer stil bij hetzelfde onderwerp, maar de focus ligt dan ook alleen bij dat onderwerp en bij niet de volgende klant. Zo kan je iedereen tegelijkertijd bereiken in plaats van dat je hetzelfde verhaal steeds moet herhalen. Ook kunnen medewerkers vragen stellen en met elkaar het onderwerp bespreken, waardoor dit beter overkomt en alle medewerkers zich erbij betrokken voelen.

Het grootste verschil tussen een werkoverleg en een mededeling aan het begin van de dag is dat een werkoverleg tweerichtingsverkeer is en een uitwisseling van informatie, terwijl een mededeling daar geen ruimte voor biedt.

Tips voor werkoverleg

Hoe krijg je nu het team zo ver, dat iedereen op hetzelfde tijdstip kan, meedoet en het niet verzand in een kippenhok?

Maak een planning

Plan eens per 2 weken of eens per maand een werkoverleg van een half uur tot maximaal een uur. Langer de concentratie vasthouden is voor veel mensen lastig en geeft te veel ruimte voor uitweiden. Zorg dat de planning van deze overleggen al voor het hele jaar vastligt. Zo weet iedereen op tijd wanneer hij verwacht wordt aanwezig te zijn. Plan voor parttimers eventueel een andere werkdag.

Zorg voor een vergaderruimte

Uiteraard hoef je geen aparte vergaderkamer te hebben, de koffieruimte kan ook, zolang je daar niet gestoord wordt door de telefoon of binnenwandelende patiënten. Het draait dan alleen om het team en de vergadering. Uiteraard wordt een kopje koffie of thee én wat lekkers wel gewaardeerd!

Maak een agenda

Zorg voor een vaste vergaderagenda. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Stimuleer het team om onderwerpen aan te dragen voor het overleg. Communiceer deze wel naar de rest van het team, zodat men zich kan voorbereiden. Heb je te veel ingebrachte punten? Schuif dan de minst urgente door naar de volgende vergadering. Ga geen individuele zaken bespreken of functioneringszaken. Bewaar deze voor één op één gesprekken.
Een voorbeeld agenda kan zijn:

  • Opening
  • Vaststellen notulen
  • Ingebrachte punten
  • Meldingen en klachten bespreken
  • Actielijst maken
  • Rondvraag/W.v.t.t.k.
  • Slot

Zorg voor een gespreksleider

Om het overleg niet te laten verzanden in oeverloos geleuter is een goede gespreksleider van belang. Deze houdt de tijd bij, betrekt medewerkers bij het gesprek en komt weer to-the-point als er teveel afgeweken wordt. Ook vat hij aan het eind van ieder punt, het punt even samen waardoor het besluit helder wordt voor de rest.

Wijs een notulist aan

Laat iemand het werkoverleg notuleren. Verspreid deze notulen vervolgens onder alle medewerkers (ook degene die niet aanwezig waren door bijvoorbeeld ziekte). Zo heeft iedereen een overzicht en een actielijst en kan dus te allen tijde terug lezen wat er besproken is. Mensen zijn dan ook makkelijker aan te spreken op afspraken die in dat overleg zijn gemaakt. Wissel desgewenst per werkoverleg van gespreksleider en notulist. Zo creëer je geen hiërarchie.

Probeer het een paar keer

Je zal versteld staan van de betrokkenheid van het team en het resultaat doordat er nu regelmatig op een rustig moment in een open gesprek over het werk gepraat kan worden. Dat motiveert en bevordert een goede werksfeer. Mocht je nu een keer geen onderwerp weten, bespreek dan een proces uit de praktijk (klopt alles nog?) of het plan van aanpak van de RI&E, dat aangescherpt moet worden. Uiteraard zijn er werkomstandigheden, verzuim en samenwerking onderwerpen die onuitputtelijk zijn en zeker bijdragen aan het werkoverleg.

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.