Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het uitzendwerk. De Wab heeft voor de volgende onderwerpen de voorwaarden gewijzigd:

  • Payroll
  • Transitievergoeding
  • Oproepovereenkomsten
  • Ontslagrecht en Ketenregeling

Payroll:

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemers wordt hetzelfde als de werknemers.

Transitievergoeding:

Vanaf ingang van de arbeidsovereenkomst krijgen werknemers het recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit pas na 24 maanden.

Oproepovereenkomsten:

Het is belangrijk om te weten wanneer uitzendovereenkomsten kunnen worden aangemerkt als oproepovereenkomsten, want de Wab past strenge regels toe bij de oproepovereenkomsten.

Ontslagrecht en ketenregeling:

Door het invoeren van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandert ook het ontslagrecht en komt er een aanpassing in de ketenregeling. De maximale periode van de opeenvolgende contracten wordt uitgebreid van twee naar drie jaar.