Wat voor gevolgen heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Dit heeft grote gevolgen voor het uitzendwerk.

 

De Wab heeft voor de volgende onderwerpen de voorwaarden gewijzigd:

  • Payroll
  • Transitievergoeding
  • Oproepovereenkomsten
  • Ketenregeling
  • Ontslagrecht

 

Payroll:

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemers wordt hetzelfde als de werknemers. Payroll wordt zo voor veel werkgevers minder aantrekkelijk. Dit geldt zowel op gebied van primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden (op het pensioen na)

 

Transitievergoeding:

Vanaf ingang van de arbeidsovereenkomst krijgen werknemers het recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit pas na 24 maanden. Dit geldt als jij het initiatief neemt voor ontslag, of als een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt op de afgesproken einddatum.

De hoogte van de transitievergoeding is een opbouw van een derde maandloon per dienstjaar. Er is dus geen extra opbouw meer voor werknemers van ouder dan 50 jaar of bij een dienstverband van meer dan 10 jaar.

 

Oproepovereenkomsten:

Het is belangrijk om te weten wanneer uitzendovereenkomsten kunnen worden aangemerkt als oproepovereenkomsten, want de Wab past strenge regels toe bij de oproepovereenkomsten. Als je veel met oproepkrachten werkt, is deze werknemer alleen verplicht te komen werken, als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Wanneer je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht sowieso uitbetalen. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om na 12 maanden de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

 

Ketenregeling:

Door het invoeren van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandert ook het ontslagrecht en komt er een aanpassing in de ketenregeling. De maximale periode van de opeenvolgende contracten wordt uitgebreid van twee naar drie jaar. De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten (als je er al drie in drie jaar hebt gehad) blijft in principe zes maanden.

 

Ontslagrecht:

Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Eerst moest je aan één van de 8 gronden voor ontslag voldoen, maar met de Wab mag het ook een optelsom van omstandigheden zijn. Want soms wil je iemand ontslaan omdat deze niet voldoende functioneert, maar jouw dossier is hiervoor niet voldoende, dan heb je nu geen poot om op te staan. Echter als je ook kan aantonen dat dit de verhouding tussen jou en de werknemer flink verstoord heeft, dan mag je bij de Wab bij deze combinatie de werknemer waarschijnlijk wel ontslaan.

Voor meer informatie kijk op de website van UWV . Heb je vragen over de impact van Wab op jouw onderneming kan je altijd mailen met support@mo-hr.nl