Wat als mijn medewerker zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

Vakanties zijn bedoeld om op te laden en om goed om de werkdruk te compenseren. Daarom raden we ook altijd aan om jouw medewerkers te stimuleren om op vakantie te gaan. Ook als dat ten tijden van Corona niet altijd even makkelijk is. Toch kan het gebeuren dat jouw medewerker toch ziek wordt tijdens de vakantie. Wat mag jij van jouw medewerker verwachten en wat moet jij dan doen?

 

Verzuimprotocol

Als het goed is heb jij in jouw bedrijf een verzuimprotocol of zijn er huisregels omtrent ziekteverzuim. Jouw medewerker weet daardoor precies wat er van hem verwacht wordt. Namelijk:

  • De medewerker meldt zich zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur ziek bij jou (en eventueel ook bij de arbodienst).
  • De medewerker geeft zijn adres en/of telefoonnummer door waarop jij hem kan bereiken.
  • De medewerker gaat naar eer arts op zijn vakantiebestemming en bewaard hiervan de bewijzen zoals diagnose en advies.
  • Zodra zijn vakantie voorbij is, maar de medewerker op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij hier ook de bewijzen verzameld.
  • De medewerker neemt zo snel mogelijk contact met jou op als hij weer in Nederland is, zodat de bedrijfsarts hem kan oproepen om zijn toestand te beoordelen

Met het verzuimprotocol schep je dus duidelijkheid over wat je van de medewerker verwacht en voorkom je een boel problemen. Het is dan wel belangrijk dat je deze regels vooraf bekendmaakt bij alle medewerkers. Anders kan je je er niet op beroepen.

Als jouw medewerker zich ziek meldt bij jou tijdens zijn vakantie dan kan jij hem nogmaals wijzen op dit reglement en kan je ook aangeven dat zijn vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Zo kan hij op een later moment alsnog de vakantiedagen opnemen. Is hij nu niet de gehele vakantie ziek, dan dient de medewerker zich tijdens deze vakantie bij jou ook weer beter te melden zodat hij weer verder van zijn vakantiedagen kan genieten.

Is er van tevoren niets afgesproken, dan mag jij op het moment van de ziekmelding tijdens vakantie met de werknemer afspreken dat die, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als jouw medewerker hier niet mee akkoord gaat en hij ziek blijft tijdens zijn vakantie ziekte tijdens zijn vakantie voortduur, dan zijn dit automatisch ziektedagen.

 

Verzuim onder de duim

Heb je nog geen verzuimreglement of protocol, dan helpen we je graag met het opstellen ervan. Stuur gerust een mailtje.

Uiteraard kan je dat ook zelf doen nadat je de training “Verzuim onder de Duim” hebt gevolgd. Let op: heeft jouw bedrijf een OR of personeelsvertegenwoordiging, dan moet je deze betrekken bij het opstellen van de verzuimregels.