Overige arbeidsvoorwaarden 2020

Er zijn heel wat arbeidsvoorwaarden die veranderen in 2020. Hier leest u meer over de voorwaarden met betrekking tot fiets, auto en werkkostenregeling.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari wordt de fietsregeling gelijkgetrokken van de auto van de zaak regeling. Als werknemers van hun werkgever een fiets ter beschikking krijgen en deze blijft eigendom van de werkgever, dan hoeft daarover jaarlijks slechts 7% bijtelling te betaald te worden.

 

Auto van de zaak:

Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2020 geldt een verlaagde bijtelling van 8%, tot een cataloguswaarde van € 45.000 (22% over het meerdere).

Voor auto’s die rijden op waterstof geldt de verlaagde bijtelling van 8% voor de hele grondslag.

Voor alle andere auto’s (met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017) blijft de bijtelling 22%.

 

UWV-werkgeversportaal:

Veel zaken die geregeld worden via het UWV, zoals melding ‘ziek-uit-dienst’ en aanvraag van een WAZO-uitkering (zwangerschapsuitkering) gaan tegenwoordig heel eenvoudig via het UWV-werkgeversportaal. Voor toegang is echter wel E-Herkenning ‘niveau 3’ nodig. Vraag deze aan als u deze nog niet hebt.

 

Verruiming Werkkostenregeling (WKR):

Het WKR-budget, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Tot 2020 gold een budget van 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen). Vanaf 2020 zal tot een loonsom van € 400.000 een hoger percentage (1,7 %) worden toegepast.

Wij verzoeken u om eventuele salarismutaties per 1 januari 2020 tijdig aan ons door te geven, zodat wij deze mutaties in januari 2020 voor u kunnen verwerken.