Mutaties salarisadministratie 2020

Door het jaar heen is het belangrijk dat u mutaties doorgeeft aan de salarisadministratie.

 

Voorbeelden door te geven wijzigingen:

  • Er komt een stagiair bij u werken die u een stagevergoeding betaalt.
  • U of uw medewerker krijgt een andere auto van de zaak.
  • U neemt de auto van de zaak over in privé.
  • Uw medewerker gaat meer of minder werken.
  • Uw medewerker moet voor meer of minder dagen per week woon-werkvergoeding krijgen.
  • U of uw medewerker verhuist.
  • Uw nieuwe medewerker had een uitkering voordat hij/zij bij u in dienst kwam (twee maanden na indiensttreding mag u hiernaar vragen!). Mogelijk heeft u dan recht op een loonkostenvoordeel (LKV). Het loonkostenvoordeel dient binnen drie maanden na indiensttreding te zijn aangevraagd.

Het gaat hierbij om de volgende medewerkers:

Heeft u werknemers in dienst van 56 jaar of ouder? Werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Of werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak of scholingsbelemmerd zijn? Dan hebt u misschien recht op 1 van deze loonkostenvoordelen. Per loonkostenvoordeel verschillen de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.

 

Mededelingen pensioen- en overige verzekeringen

Als u voor uw medewerkers een (pensioen)verzekering heeft afgesloten, dan heeft u waarschijnlijk een schrijven van de verzekeringsmaatschappij ontvangen met de premiegegevens voor 2020. Graag ontvangen wij van u een kopie van dit schrijven, zodat wij in 2020 de correcte premies kunnen verwerken.

 

Netto inhouding op het loon

De werknemer moet ten minste het toepasselijke minimumloon betaald krijgen. Het “netto minimumloon” is het bruto minimumloon verminderd met de verplichte inhoudingen (belastingen, werknemersverzekeringen en pensioenpremies).

De werkgever moet het minimumloon op het bank- of girorekening van de werknemer overmaken.

Door dit verbod is het voor de werkgever niet meer mogelijk om op het minimumloon inhoudingen en verrekeningen te doen.

Voor meer informatie lees hier

 

Gebruikelijk loon 2020

Het gebruikelijk loon DGA blijft in 2020 € 45.000,- per jaar.

 

Doorgeven aan Mo-HR

Het doorgeven van mutaties als klant van Mo-HR kan natuurlijk via Mo-HR Online of door een mailtje te sturen naar support@mo-hr.nl. Ben je nog geen klant van Mo-HR? Neem dan contact met ons op want we vertellen je graag over de mogelijkheden.