Inzet Oekraïense Vluchtelingen

We krijgen veel vragen over de mogelijkheid van de inzet van Oekraïense vluchtelingen.  De overheid heeft een tijdelijke regeling ‘Richtlijn tijdelijke bescherming ‘ in het leven geroepen die 1 april 2022 is ingegaan.

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

Hieronder wat praktische informatie die wellicht de eerste vragen kan beantwoorden en de drempel om deze mensen in te huren verlaagd.

 

Vanaf 1 april mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland:

Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming’. Er is geen tewerkstellingsvergunning nodig wel moet je als werkgever een melding doen bij UWV. Wij kunnen je hierbij helpen.

 

Een vluchteling uit Oekraïne mag ook vrijwilligerswerk doen:

Als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen is ook vrijwilligerswerk mogelijk. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. Vraag hiervoor een vrijwilligersverklaring aan bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.

 

Een vluchteling uit Oekraïne mag ook stage lopen:

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Wel moet een overeenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en de opleiding.

 

Formele vereisten: welke documenten zijn nodig?:

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

 

Overgangsperiode

Vanwege de grote toestroom is het momenteel erg druk met aanvragen, waardoor het enige tijd kan duren om documenten voor alle vluchtelingen beschikbaar te stellen waar hun verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

 

Is een vluchteling uit Oekraïne gewoon een ‘werknemer’?

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Hij verdient minimaal het minimumloon, krijgt dezelfde arbeidsvoorwaarden, maar heeft ook recht op pauzes, vakantiedagen etc.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal dit zo nodig controleren.

 

Hoe snel kan een werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

De vluchteling krijgt ook een arbeidsovereenkomst en dient te worden aangemeld bij UWV door jou als werkgever. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

 

Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen om een Oekraïense vluchteling in loondienst te nemen?

Vanaf 1 april moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV.

Een werknemer dient bovendien betaald te worden middels een bankrekening.

Voor werkgevers geldt een overgangsperiode tot 15 april 2022. Zij kunnen in die periode een melding doen bij UWV van het dienstverband als zij dat nog niet hebben gedaan bij een vluchteling die vanaf 4 maart 2022 in dienst is. De voorwaarde dat 2 werkdagen van tevoren moet worden gemeld, geldt dan niet.

 

UWV checkt en registreert

UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen

 

Vragen

Heb jij na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via support@mo-hr.nl

Wil je alles nog eens rustig nalezen dan kan dat ook via dit document