HR is samenwerken

NIEUWSBRIEF 2020

Actielijst 2019-2020
Een korte lijst met de belangrijkste actiepunten:
* Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat te doen?

* Ontslag

* Overige arbeidsvoorwaarden 2020

* Mutaties salarisadministratie 2020