De AVG en de gevolgen voor de arbeidsmarkt

De AVG is een Europese regeling en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft flinke gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Wat is de AVG?

AVG staat voor: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder de AVG moet expliciete toestemming zijn gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens. Denk hierbij aan: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en vooral GPS locatie gegevens en device-ID van een telefoon.

 

Wat betekent de AVG voor jou als ondernemer?

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. Als ondernemer heb je een verantwoordingsplicht en moet je kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Documenten moeten aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Tevens heb je het bewijsplicht van een geldige toestemming over het verwerken van persoonsgegevens.

De AVG regelhulp kan inzichtelijk voor je maken wat je als ondernemer allemaal geregeld moet hebben voor de AVG.

 

Wat betekent de AVG voor jou als werkgever?

Deze privacyregels gelden niet alleen voor jouw klanten, maar ook voor de gegevens van jouw personeel. Denk hierbij aan de personeelsdossiers, de privacy bij ziekte of sollicitatie gegevens.

Wil je meer informatie over het invoeren van de AVG met betrekking tot jouw werknemers? Lees dan dit artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gevolgen van het niet voldoen aan de AVG

Indien je je niet houdt aan de nieuwe privacywetgeving, is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd om jouw organisatie sancties op te leggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde omzet.

 

Wat kan Mo-HR voor jou betekenen?

Wij ondersteunen je zoals altijd met al jouw personele zaken. Als j vragen hebt over hoe jij dient om te gaan met de privacy van jouw personeel, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via support@mo-hr.nl