De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

De AVG is een Europese regeling en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft flinke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Onder de AVG moet expliciete toestemming zijn gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens. Denk hierbij aan: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en vooral GPS locatiegegevens en device-ID van een telefoon.

Wat betekent de AVG voor jou als ondernemer?

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. Als ondernemer heb je een verantwoordingsplicht en moet je kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Documenten moeten aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Tevens heb je het bewijsplicht van een geldige toestemming over het verwerken van persoonsgegevens etc.

Gevolgen van het niet voldoen aan de AVG

Indien je je niet houdt aan de nieuwe privacywetgeving, is de AP is bevoegd om jouw organisatie sancties op te leggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde omzet.