Controleer de werkkostenregeling 2021

 

Controleer of je de werkkostenregeling optimaal hebt benut. Je kan bijvoorbeeld nagaan of je de vergoedingen en verstrekkingen die je in 2021 aan werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt en waar gewenst hebt aangewezen.

Je kan na afloop van het jaar niet alsnog vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Ook kan je deze controle gebruiken om te inventariseren of je voor het komende kalenderjaar rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Als de door jou aangewezen vergoedingen en verstrekkingen het werkkostenbudget voor 2021 overschrijden, bent je over de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. Voor 2021 geldt dat tot een loonsom van € 400.000, 3% kan worden besteed aan onbelaste vergoedingen. Voor alles boven een loonsom van € 400.000 geldt dat 1,18% besteed kan worden.

De aangifte loonheffingen in januari 2022 is de laatste aangifte waarin je deze heffing kan aangeven. Als je eindheffing moet afdragen door overschrijding van het werkkostenbudget, dan kan dit een aanleiding zijn voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of regelingen om een overschrijding van het budget in 2022 te voorkomen of te beperken.

Met ingang van 2022 zal gelden dat voor de eerste € 400.000 van de loonsom een percentage van 1,7% besteed kan worden voor werkkosten in plaats van de huidige 3%.

 

Vragen

Heb je vragen over de werkkostenregeling, dan helpen we je graag. Neem contact met ons op  support@mo-hr.nl

p.s. weet je dat we regelmatig trainingen en workshops geven over dit onderwerp en andere aan HR gelieerde onderwerpen? Kijk gerust op deze pagina of stuur ons een mailtje voor meer informatie.