Transitievergoeding

Per 1 januari 2018 wordt het voor werkgevers mogelijk om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen aan de werknemers die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen nadat zij al twee jaar lang kosten maken voor re-integratie. Het UWV zal de compensatieregeling gaan uitvoeren. Dit betekent dat wanneer u een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer, het bedrag terug kunt vragen. De regeling wordt namelijk ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum van invoering van de WWZ. Om de kosten te dekken, zal de premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds ) worden verhoogd.