HR is samenwerken

HR is geen op zich staande activiteit maar kent veel raakvlakken met andere aspecten van ondernemen. Daarom werken wij graag samen, om zo tot een volledig beeld te krijgen en optimaal te ondersteunen en adviseren.

Niet zelden werken we samen met accountantskantoren. Deze intensieve samenwerking zorgt er ook voor dat alles goed aangesloten blijft en rapportages betrouwbaar en volledig zijn. We zien onze werkzaamheden niet als een op zich staande activiteit, maar als onderdeel van de backbone van uw onderneming. Onze focus ligt op Human Resources, maar gaan aanliggende werkzaamheden niet uit de weg.

 •     Salarisadministratie
 •     Personeelsdossiers scannen en completeren
 •     Ziekteverzuimbeleid implementeren en beheren of als case-manager optreden
 •     Arbeidsovereenkomsten opstellen / toetsen / bewaken
 •     Personeelsreglement schrijven / aanpassen / bijhouden
 •     Wagenpark beheren
 •     Payroll diensten begeleiden
 •     Outplacement trajecten begeleiden
 •     Beoordelings- en functioneringssystematiek opstellen, toetsen, begeleiden
 •     Bemiddelen bij arbeidsconflicten
 •     Begeleiding bieden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 •     Opstellen functieprofielen
 •     Advies over werkgeverspensioenen
 •     Advisering over werknemersverzekeringen

Interesse om samen te werken met MO-HR?

MoHR doet nog meer

Salarisadministratie en meer

De salarisadministratie moet geregeld zijn, maar vormt daarnaast de basis voor onze HR werkzaamheden. We maken gebruik van de laatste online mogelijkheden om het voor u en uw medewerkers makkelijk te maken. Het is de basis waarop het HR-gebouw rust.

Personeelsadministratie / Dossiervorming

Door veranderende wetgeving is het opbouwen van een goed personeelsdossier van belang, ook wanneer daar nog geen aanleiding voor is. MO-HR helpt en zorgt voor een dossier dat voldoet aan de wet en aan de eisen en verwachtingen van de organisatie.

Begeleiding bij ontslag

Ontslag is altijd een onaangename zaak, wat de aanleiding ook is. Daarom is het van belang om dit zorgvuldig aan te pakken, menselijk en juridisch correct. MO-HR heeft de juridische kennis die van belang is in het begeleiden van alle partijen.

Verzuimbegeleiding

Verzuim kost ondernemers veel geld en een goed verzuimbeleid en verzuimbegeleiding verdient zich terug en dan gaat het over meer dan alleen geld. Onze verzuimbegeleiding richt zich bij het vinden van een passende oplossing op de werknemer én werkgever.

HR maatwerk

De uitgangspunten van Human Resource Management mogen dan wel universeel zijn, de uitwerking is dat allerminst. Dat is altijd maatwerk. Wij kijken naar de ondernemer en passen -binnen de kaders die de wet stelt- naar de filosofie van de ondernemer.

Abonnement- of projectbasis

MO-HR is inzetbaar als HR afdeling op afstand of op projectbasis. Bij een abonnement spreken we een bedrag per werknemer per maand af en zijn vrijwel alle vragen en werkzaamheden inbegrepen. MO-HR is ook inzetbaar als tijdelijke ondersteuning bij HR projecten.